BXK410 | Fundació Collserola: Professor/A Llengua I Literatura Castellana

BXK410 | Fundació Collserola: Professor/A Llengua I Literatura Castellana

11 ene
|
Fundació Collserola
|
Almería

11 ene

Fundació Collserola

Almería

Fundació privada sense afany de lucre que gestiona diferents escoles, cerca professional per cobrir una substitució de Professor/a de Llengua caastellana a la Secundària.Professional que té com a responsabilitat Educar en sentit ampli: orientar, motivar, guiar i acompanyar en el desenvolupament de diferents aspectes (afrontar i identificar) i àmbits (coneixements, hàbits, valors) del procés d’aprenentatge personal de cada alumne/a. Programar, implementar i avaluar programes educatius.Funcions: PROGRAMACIÓ: Preparar els continguts de les sessions-classes DOCÈNCIA: Realitzar la impartició de les sessions-classes AVALUACIÓ: Valorar el procés educatiu dut a terme per l’alumnat COORDINACIÓ:

Treballar en coordinació amb els diferents agents educatius que intervenenREQUERIMENTS:Formació reglada: Llicenciatura (Filologia, Filosofia i Lletres, Traducció i Interpretació o Humanitats) + CAP o Màster.Formació complementària: Idiomes: Català, castellà. TIC: Ofimàtica, noves tecnologies en l’educació, programació... Docència: disseny de material pedagògic, tècniques de dinamització de grups...Experiència: Experiència en docència. Bagatge en treball individual i grupal amb infància i adolescència.Perfil/RequisitosCOMPETÈNCIES TÈCNIQUES Coneixement de les etapes evolutives de la infància i l’adolescència. Coneixement i aplicació de metodologies de disseny i programació d’activitats educatives. Coneixement i aplicació de metodologies pedagògiques i tècniques didàctiques. Coneixement i aplicació d’estratègies d’atenció a la diversitat. Coneixement i aplicació de tècniques i metodologies d’avaluació contínua.COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: Orientació a les persones: Demostrant interès i disposició cap a les persones, esforçant-se per oferir un servei integral de qualitat per assolir una alta satisfacció de les persones usuàries. Responsabilitat i autonomia: Desenvolupant les funcions pròpies amb el màxim d’eficàcia i qualitat, des de la implicació i el compromís i tenint en compte els requeriments d’actuació. Comunicació interpersonal: Interactuant de forma eficient amb les persones, establint vincles constructius basats en el respecte, la tolerància i la cooperació. Treball col-laboratiu i en xarxa: Participant activament en l’assoliment d’una fita comuna, cooperant amb l’equip per realitzar les tasques i superar les dificultats que es presentin. Gestió de les emocions: Donant suport a la gestió dels sentiments en situacions diverses de la vida quotidiana, ajudant a generar i desplegar estratègies adequades per afrontar-les.CompetenciasAnalizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Capacidad de NegociaciónNívelEmpleadoTipo de contratoJornada completaDuraciónHasta 6 mesesSalarioEntre 30.000 y 36.000 € bruto/anualEstudios mínimosLicenciadoExperiência mínimaAl menos 1 añoFecha de inicio12/01/2022Fecha finalización de la actividad10/02/2022Nº de vacantes1

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.com.co/empleo/12943242/bxk410-fundacio-collserola-professor-llengua-literatura-castellana-almeria/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: bxk410 | fundació collserola: professor/a llengua i literatura castellana
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta