KE070 - Vigía HSEQ

KE070 - Vigía HSEQ

27 may
|
Empresa reconocida
|
Los Patios

27 may

Empresa reconocida

Los Patios

Funciones o actividades del contratoApoyar en el diseño, desarrollo y prueba de equipos y sistemas de generación de energía y componentes eléctricos.

Calibrar equipo e instrumentos eléctricos de acuerdo con instrucciones y manuales.

Describir especificaciones, programaciones e informes técnicos y controlar las programaciones y presupuestos.

Efectuar el control técnico de la instalación, puesta en marcha y operación de sistemas, instalaciones y equipos eléctricos.

Inspeccionar, probar, ajustar y evaluar los dispositivos de entrada eléctrica, para garantizar la conformidad con las especificaciones y tolerancias del producto

Llevar a cabo investigación aplicada en el campo de la ingeniería eléctrica,

bajo la dirección de científicos o ingenieros.

Proyectar y preparar planos de instalaciones y circuitos eléctricos basados en especificaciones establecidas.

Supervisar la fabricación y prueba de prototipos de acuerdo con instrucciones generales y estándares establecidos.

Administrar proyectos electromecánicos.

RESCATISTA: TECNICO CON CURSO VIGENTE DE PRIMEROS AUXILIOS, CURSO VIGENTE DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURSO DE RESCATE VERTICAL

Habilidades Primer Anillo: CUCUTA, vereda el Pórtico. Corregimiento san San Pedro. Los Patios: Videlso, san Francisco, Minuto de Dios, Daniel Jordán. las Cumbres. Chaparral Villa del Rosario,1 de Mayo y san José S

Competencias Segundo Anillo: Municipio de Cúcuta. Sector el resumen y san Rafael. Los Patios. Kilómetro 8 B. el sol, Urb san Remo, urb Miradores del Pamplonita. Villa del Rosario: Santa Bárbara, san Judas Tadeo , B. el Páramo B. gran Colombia.

×Cargando competencias laborales...Meses de experiencia 49Número de vacantes 1

Candidatos para entrevistar 999Cargo nuevo No

Tipo de salario BásicoSalario mensual $ 2.000.001- $ 2.500.000

Tipo de contrato Por obraJornada de trabajo Completa

Horario lo estipulado por la empresa¿Es exploración y/o producción de Hidrocarburos? No

¿Es una solicitud marcada en la política de Teletrabajo? No

Lugar de ejecución

País ColombiaDepartamento Norte de Santander

Municipio Los Patios

Requerimientos especiales

¿Manejo de personal? No¿Manejo de dinero? No

Manejo de equipos

Libreta Militar Sin libretaEstado civil Indiferente

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.com.co/empleo/9874456/ke070-vigi%c2%8da-hseq-los-patios/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: ke070 - vigía hseq
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta